IME header 2

Fokus på kortere lederkurser. I februar 2014 lancerede fonden IME Mini MBA, der som den eneste danske Mini MBA har samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse. Den er målrettet deltagere, der ønsker større indsigt i lederens værktøjer og har i sin korte levetid allerede vundet stor udbredelse. Med fokus på strategi, HR, økonomi, marketing, forandring, processtyring og personlig udvikling, henvender IME Mini MBA sig til ledere, talenter, projektmagere og fagspecialister, der ønsker en bedre forståelse for de centrale begreber i erhvervslivet for derved at kunne fungere mere effektivt i deres organisation.

Programmet introducerer kursisterne til organisationens kerneområder og træner dem i praktisk brug af udvalgte nøglemodeller og teorier med øget forretningsforståelse og strategisk indsigt til følge.

Med en IME mini MBA får deltagerne indsigt i de vigtigste organisatoriske redskaber og dermed en større analytisk forståelse, der gør dem i stand til bedre at forstå organisationen som helhed og til at overskue konsekvenserne af både tidligere og nye udfordringer. Af samme grund får deltagerne øget mulighed for at øve indflydelse på relevante tiltag og beslutninger i organisationen, ligesom de får en styrket evne til at tænke udover eget funktionsområde. Det giver en større fortrolighed med og evne til at være en del af ledelsesteamet, og da programmet er øjeblikkeligt anvendeligt, kan kursisterne fra gang til gang gå fra undervisningen med en viden, de direkte kan overføre til deres daglige arbejde.

Forløbet består af læse- og øvelsesmaterialer, undervisning, casestudier, individuelle opgaver og interaktive klassesessioner, der tilsammen bidrager til at bygge bro mellem deltagernes fag- og ansvarsområde og den samlede forretning, de indgår i. En IME mini MBA strækker sig over seks undervisningsdage fordelt på ni måneder og tager af samme grund højde for kursisternes travle hverdage. Undervisningen varetages af engagerede undervisere fra et bredt udvalg af brancher og organisationer. Underviserne er typisk konsulenter, rådgivere eller eksperter med hver deres speciale og har med længere videregående uddannelser og mange års praktisk erfaring, et fagligt særdeles højt niveau. På IME Mini MBA er holdene aldrig på flere end 35 deltagerne, og der er derfor rige muligheder for at dele viden og styrke og udvide såvel personlige som professionelle netværk – ofte med nye perspektiver og øget strategisk forståelse samt personligt indsigt til følge.

Undervisningen foregår hos IME på hjørnet af Fiolstræde og Nørre Voldgade – kun 25 meter fra Nørreport station, hvorfor transport til og fra undervisningen er en formsag – hvad enten man er med metro, S-tog, bus, taxa, regionaltog eller i egen bil.

Læs mere på www.ime.dk